Hem Allmänhet Experten på läxhjälp: 3 till dig som vill höja dina betyg

Experten på läxhjälp: 3 till dig som vill höja dina betyg

1536
0
DELA

Detta inlägg är ett betald inlägg och görs i samarbete med de börsnoterade företagen och / eller deras produkter. Alla hyperlänkar betalas därför hyperlänkar.

Det finns inga genvägar till höjda betyg i svensk skola. Den enda vägen till höjda betyg, är via förbättrade kunskaper. I den här artikeln ger företaget SmartStudies, som erbjuder läxhjälp, dig tre konkreta tips på hur du kan förbättra dina kunskaper och på så vis även höja dina betyg.

 

Sverige har ett på många sätt unikt skolsystem. Här har alla elever rätt att gå i skolan, helt gratis, och dessutom få skolmat och läroböcker ända upp till gymnasiets sista årskurs. Du har rätt att välja den skola vill du och om du behöver särskilt stöd i skolan har du rätt till det. Det finns goda möjligheter att få läxhjälp till låg kostnad. Det är fantastiskt att Sverige är ett land som satsar på utbildning och på våra unga. Det lägger grunden för att våra unga kan bli välinformerade samhällsmedborgare som kan ta aktiv del i samhället och det politiska livet samt att de får så pass goda kunskaper att de kan studera vidare eller ta ett arbete. Men även om förutsättningarna för att lyckas i Sverige är goda, så krävs det egen ansträngning och flit för att nå dit man behöver. Men det finns sätt att underlätta för sin egen kunskapsinhämtning – vi samlar 3 sådana tips i denna text.

 

1.   Anteckna för hand – starkt stöd för att det ger effekt

Det finns ett starkt stöd i forskning kring att du lär dig mer när du antecknar för hand, jämfört med om du antecknar på en surfplatta eller dator. Det beror på att hjärnan har lättare att komma ihåg informationen när du antecknar på det sättet. Men med det sagt så betyder inte det att man ska avhålla sig från digitala anteckningar – de är viktiga av många andra olika skäl och kan vara viktiga att ha inför eller under ett prov eller en tentamen. Inom ramen för SmartStudies läxhjälp så är rekommendationen alltid att eleven ska anteckna för hand i någon mening.

 

2.   Förhör dig själv – en vanlig metod inom läxhjälp

När man studerar så behöver man som regel ta in väldigt mycket information på en kort tid. Det är vanligt att man läser flera olika områden inom ett ämne samtidigt och då kan det vara svårt att säkerställa hur mycket av det man läst som man egentligen tagit in. En klassisk beprövad metod för att säkerställa att man har förstått det man har läst är att skriva egna förhör till sig själv. Det kan man göra genom att skriva instuderingsuppgifter till sig själva, eller genom att skriva korta skriftliga förhör. Man kan även be en kompis, syskon eller en förälder att muntligt förhöra en på det man läst – många upplever det som en effektiv metod. En av nycklarna i konceptet läxhjälp är att läraren förhör eleven.

 

3.   Anlita läxhjälp med en erfaren studiecoach

Det är en bra idé att anlita läxhjälp om man vill höja sina betyg – 9 av 10 av SmartStudies elever gör nämligen det. Men, vad kostar läxhjälp? Pris på läxhjälp kan variera men priset ligger från 236/timme hos SmartStudies.