Hem Allmänhet 3 tips för att klara av EU:s nya direktiv för ansvarsfullt företagande

3 tips för att klara av EU:s nya direktiv för ansvarsfullt företagande

124
0
DELA

Detta inlägg är ett betald inlägg och görs i samarbete med de börsnoterade företagen och / eller deras produkter. Alla hyperlänkar betalas därför hyperlänkar.

Har du hört talas om CFRD, Corporate Sustainability Reporting Directive? Det är EU:s nya direktiv om företagens hållbarhetsrapportering och den reglerar hur företag ska rapportera angående information om hållbarhet i sin årsredovisning. Syftet är att få fram en strategi som främjar hållbara investeringar och ansvarsfullt företagande. CFRD kommer således att ställa nya krav på företags hållbarhetsrapportering.

NFRD, det vill säga Non Financial Reporting Directive, är de nuvarande riktlinjerna för icke-finansiell rapportering. CFRD är alltså en revidering av det nuvarande direktivet NFRD. Vad beträffar CSRD fokuseras det på att hållbarhetsrapportering så småningom bör ske på samma nivå som finansiell finansiering. Här tar vi upp tre viktiga punkter att tänka på inför införandet av CFRD.

Tips 1

Första punkten är att identifiera brister i hållbarhetsrapporteringen. Saknas något? Vad bör tilläggas för att ni ska klara av de kraven som gäller vad beträffar det nya direktivet? Fundera över hur ni ska gå till väga för att kunna samla in den information som behövs. Några av förändringarna är följande:

  • Double Materiality-analys och rapportering av företagets påverkan på så väl miljö som samhälle samt de hållbarhetsrisker som företaget upplever, till exempel på grund av klimatförändringar och resursbrist

  • Formulering av långsiktiga mål och policyer för miljö, sociala frågor och bolagsstyrning

  • Due diligence av företagets verksamhet och leverantörkedja

  • Offentliggörande av information om immateriella tillgångar, så som socialt, mänskligt och intellektuellt kapital

  • Rapportering i enlighet med Sustainable Finance DisclosureRegulation och EU:s taxonomiförordning

  • Integrerad rapportering och obligatorisk extern granskning

  • Digital märkning av information som ska kunna maskinläsas

  • Extern revision av tredje part

Tips 2
Andra punkten råder till att det är väldigt klokt att samla hållbarhetssamarbetet på en gemensam plattform. Här är ett digitalt verktyg det ultimata valet, då allt blir tillgängligt på en gemensam samarbetsyta så att säga. Det här är ett utomordentligt sätt att ge hela organisationen överblick på vilka ramverk som gäller och där kan alla även se hur just er organisation ligger till och om ni lever upp till kraven.

Tips 3

Då har vi kommit till den tredje punkten och här vill vi råda till att säkerställa att hållbarhetsrapporteringen blir en del av verksamhetens övergripande mål. Något som kommer att ha stor betydelse för hur er verksamhet kommer att klara av målen är hur ni hanterar de miljömässiga och sociala riskerna.
Det här var en snabb genomgång om vad CFRD innebär. De nya EU-reglerna kommer att innebära så väl utmaningar som möjligheter. Ett gott råd är att läsa på mer noggrant i god tid!